Budownictwo drogowe

Projektowanie w zakresie drogownictwa
i inżynierii ruchu

O firmie

FABud Projekt świadczy kompleksowe usługi w zakresie Inżynierii Ruchu – projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, zatwierdzeń oraz przygotowaniem wniosków o zgodę na zajęcie pasa drogowego. Terenem naszej działalności jest całe województwo dolnośląskie.

Wykonujemy dokumentację zarówno na drogach publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak również na drogach wewnętrznych, prywatnych i placach parkingowych. Posiadamy wiedzę branżową oraz doświadczenie pozwalające na wykonywanie projektów z uwzględnieniem potrzeb zarówno uczestników ruchu, jak i wykonawców robót.

Wszystkie projekty docelowej i tymczasowej (zastępczej) organizacji ruchu są wykonywane przez doświadczonych projektantów branży drogowej posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Dokumentacja sporządzana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Bezpieczeństwo i solidność to nasze priorytety!
traffic
traffic