Budownictwo drogowe

Projektowanie w zakresie drogownictwa
i inżynierii ruchu

Realizacje

Projektanci firmy FABud Projekt mają bogate doświadczenie podczas projektowania branży drogowej oraz inżynierii ruchu na terenie całego Dolnego Śląska oraz sąsiednich województw. Inwestycje na podstawie projektów sporządzonych przez naszych projektantów, oraz projekty stałych i czasowych organizacji ruchu były realizowane na terenie np.: Wrocławia, Krakowa, Opola, Kalisza, Wałbrzycha, Legnicy, Kłodzka, Kamiennej Góry i wielu innych miejscowości. Poniżej prezentujemy przykłady ostatnich realizacji:

traffic
traffic
PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU

Inwestycja pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 116627D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wałbrzychu do zakładu Dąbrowski Auto Serwis” polegała na wykonaniu projektu budowlanego dla w/w zadania, uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, oraz przygotowaniu zgłoszenia robót. Podetapem prac było wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu umożliwiającego bezpiecznie prowadzenie robót związanych z realizacją inwestycji.

Inwestor: Dąbrowski Auto Serwis z Wałbrzycha.

PROJEKT WYKONAWCZY PLACU PARKINGOWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE

W ramach inwestycji pn.: „Budowa pralni komercyjnej na działce 10/5 obr. 28 Kraków – Podgórze jedn. ewid. Podgórze wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, wykonaliśmy Projekt Wykonawczy Branży Drogowej. Zakres projektu wykonawczego obejmował projekt placu parkingowego na 52 miejsca dla samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi, oraz projekt dróg wewnętrznych. W ramach dokumentacji sporządzono: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, przekrój konstrukcyjny, plan warstwicowy i wysokościowy, projekt tyczenia, projekt trasowania, oraz niwelety dróg wewnętrznych.

Inwestor: CITONET KRAKÓW S.A.
Generalny Wykonawca: Trasko Inwest Sp. z o.o. z Ostrzeszowa

PROJEKT DOCELOWEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W LWÓWKU ŚLĄSKIM

W ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” sporządzono projekty stałej i czasowej organizacji ruchu dla przebudowywanej ul. Szkolnej. Tymczasowa organizacja ruchu polegała na wyłączeniu z ruchu całej remontowanej ulicy i wytyczeniu i oznakowaniu objazdów. Docelowa organizacja ruchu polegała na zaprojektowaniu oznakowania pionowego i poziomego właściwie skazującego zasady poruszania się i poprawiającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Generalny Wykonawca: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” z Jeleniej Góry